Trezor Group – podstawowe warunki wynajmu i rezerwacji

 • Najemca musi posiadać akceptowaną kartę kredytową, ważny dowód osobisty lub ważną kartę stałego pobytu RP, akceptowane w Polsce prawo jazdy, ważne co najmniej od 12 miesięcy oraz mieć ukończone 21 lat. Najemcy nie posiadający karty kredytowej, zobowiązani są dokonać przelewu na rachunek bankowy Wynajmującego w kwocie 1zł z własnego rachunku bankowego (z własnego konta), dane zleceniodawcy przelewu powinny pokrywać się z danymi w dokumentach tożsamości Najemcy. Rachunek bankowy Wynajmującego oraz dane niezbędne do dokonania przelewu dostępne są w zakładce „KONTAKT” serwisu.W przypadku firm wymagane są dodatkowo dokumenty tj:Osoby fizyczne prowadzące działalność: Wydruk z CEIDG, upoważnienie lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu Najemcy (jeżeli reprezentuje).Podmioty z osobowością prawną: aktualny odpis KRS, upoważnienie lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu Najemcy (jeżeli pełnomocnik).
 • Samochody wypożyczane są z pełnym zbiornikiem paliwa i z takim stanem należy dokonać zwrotu pojazdu.
 • Samochodami można poruszać się poza granicami Polski jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP wiąże się z zastosowaniem kary umownej.
 • W przypadku, gdy samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego lub pomoc assistance pod numerem telefonu zgodnym z polisą ubezpieczeniową. Wynajmujący nie zapewnia gwarancji mobilności (gwarancja kontynuacji podróży pojazdem tej samej klasy jak pojazd który uległ awarii/ kolizji/ awarii wyposażenia dodatkowego) przy wynajmach krótszych niż 14dni, pojazdem zastępczym w przypadku awarii / kolizji / awarii wyposażenia dodatkowego jest pojazd zgodny z polisą zawartą na wynajmowany pojazd.
 • Opłata za wynajem oraz depozyt pobierane są z góry.
 • Do podanych w cennikach kwot doliczamy 23% VAT.
 • Wynajmowany pojazd może być używany wyłącznie przez osoby wymienione w umowie, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta.
 • Każde przedłużenie wynajmu musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie, mailowo lub poprzez wiadomość SMS przez przedstawiciela Trezor Group Centrum Wypożyczania Samochodów, nie później niż 12 godz. przed zakończeniem umowy.
 • We wszystkich samochodach Wypożyczalni Trezor Group Centrum Wypożyczania Samochodów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosopodobnych.
 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo a także osobiście w biurze, do każdej rezerwacji dokonanej wcześniej niż 3 dni przed terminem rzeczywistego wynajmu, wymagana jest wpłata 100zł zaliczki, w tytule wpłat prosimy wpisać Nazwisko, termin wynajmu oraz rodzaj pojazdu (np. Kowalski/ 11-18.06.2015/ 9-os.). Rachunek bankowy Wynajmującego oraz dane niezbędne do dokonania przelewu dostępne są w zakładce „KONTAKT” serwisu. Wpłacone zaliczki zaliczane są na poczet płatności za wynajem pojazdu. 5. Wynajmujący ma prawo zatrzymania zaliczki, o której mowa w ust. 4 OWWS w przypadku gdy Najemca:
 1. nie odbierze Pojazdu z umówionego miejsca w ciągu 3 godzin od ustalonego przez strony terminu odbioru
 2. anulował rezerwację w terminie krótszym niż 48 godzin przed ustalonym przez strony terminem odbioru Pojazdu.